Chirurgie

Voor zowel de chirurgie als de anesthesie werken wij met een ervaren team.

Voorafgaand aan de operatie, wordt het paard pre-anesthetisch onderzocht. Hierbij worden onder andere het hart en de longen beluisterd. Dit wordt gedaan om het risico van de anesthesie zo laag mogelijk te houden.

Voor het onder narcose brengen van het paard maken wij gebruik van de zogenaamde ‘recovery box’. Deze ruimte is voorzien van zachte, rubberen bekleding en zelfs een unieke verende bodem om het paard te beschermen tegen beschadiging bij het gaan liggen of straks weer opstaan van het paard. Wij plaatsen het paard tussen de zachte muur en deur en begeleiden het paard van staande houding naar liggend.

Het liggende paard wordt in een hangmat op de operatietafel gebracht, zodat wij hem niet aan de benen hoeven op te hijsen.
Voor de operatie zelf maken wij gebruik van gasanesthesie en een anesthesie-apparaat waarmee wij het paard kunnen beademen en ondersteunen. Allerhande parameters, zoals bloeddruk, hartslag en ademhaling, worden gemeten en bijgehouden om de anesthesie zo stabiel mogelijk te laten verlopen.
Na de operatie komt het paard opnieuw in de recovery box waar hij rustig mag uitslapen. Bij het opstaan maken wij gebruik van een ‘assisted recovery’ systeem waarmee wij het paard begeleiden met opstaan, om ook deze fase zo rustig mogelijk te laten verlopen.

Voor chirurgische ingrepen werken wij samen met Klaas Vos, Europees specialist (ECVS). Castraties over de lies, kijkoperaties in gewricht of peesschede, etc kunnen allemaal bij ons op de kliniek worden uitgevoerd. Hiervoor hebben wij een ruime operatieruimte en twee recovery boxen ter beschikking.

Wij houden uw paard minstens de nacht voor en de nacht na de operatie bij ons op de kliniek. Dit is nodig voor het toedienen van medicijnen, maar ook om zeker te zijn dat het paard al wat gewend is - en dus geen stress heeft - als de operatie begint, en na de operatie om zeker te zijn dat alle systemen in het lichaam weer normaal op gang komen.

Ook voor spoedoperaties staat altijd een team klaar en alle operaties zijn mogelijk. Hierdoor is het tevens voor collega dierenartsen mogelijk uw paard door te verwijzen naar onze kliniek indien chirurgie noodzakelijk lijkt.