Chirurgie

Wij beschikken over een ruime operatieruimte en twee recovery boxen voor chirurgische ingrepen. Meerdere operaties zijn mogelijk, zoals castratie over de lies, kijkoperaties in een gewricht of peesschede, het herstellen van navelbreuk etc. 

Ook voor spoedoperaties kunt uw paard bij ons terecht, bijvoorbeeld voor het hechten en opschonen van wonden of koliek operatie. Hierdoor is het tevens voor collega dierenartsen mogelijk om uw paard door te verwijzen naar onze kliniek indien chirurgie noodzakelijk lijkt.

Voor zowel de chirurgie als de anesthesie werken wij met een ervaren team. Voor chirurgische ingrepen werken wij samen met Europees Specialist chirurgie (ECVS) drs. Klaas Vos (https://www.veterinaireoperatieservice.nl/). 


Wanneer uw paard geopereerd moet worden 
Voorafgaand aan de operatie wordt het paard pre-anesthetisch onderzocht. Hierbij worden onder andere het hart en de longen beluisterd. Dit wordt gedaan om het risico van de anesthesie (narcose) zo laag mogelijk te houden.

Voor het onder narcose brengen van het paard maken wij gebruik van de zogenaamde ‘recovery box’. Deze ruimte is voorzien van zachte, rubberen bekleding en een unieke verende bodem om het paard te beschermen tegen beschadiging bij het gaan liggen en na de operatie weer gaan opstaan van het paard. Wij plaatsen het paard tussen de zachte muur en deur en begeleiden het paard van staande houding naar liggend. Het liggende paard wordt in een hangmat op de operatietafel gebracht, hierdoor hoeven wij het paard niet aan de benen op te tillen.

Voor de operatie zelf maken wij gebruik van gasanesthesie en een anesthesie-apparaat waarmee wij het paard kunnen beademen en ondersteunen. Allerhande parameters, zoals bloeddruk, hartslag en ademhaling, worden gemeten en bijgehouden om de anesthesie zo stabiel mogelijk te laten verlopen.Na de operatie komt het paard opnieuw in de recovery box waar hij rustig mag uitslapen. Bij het opstaan maken wij gebruik van een ‘assisted recovery’ systeem waarmee wij het paard begeleiden met opstaan, om ook deze fase zo rustig mogelijk te laten verlopen.

Wij houden uw paard minstens de nacht voor en de nacht na de operatie bij ons op de kliniek. Dit is nodig voor het toedienen van medicijnen, maar ook om zeker te zijn dat het paard al wat gewend is - en dus geen stress heeft - als de operatie begint, en na de operatie om zeker te zijn dat alle systemen in het lichaam weer normaal op gang komen.

Bekijk de andere diensten