Gebit

Een gezond en goed functionerend paardengebit is van belang voor het optimaal verteren van vezelrijk en plantaardig voedsel in het maagdarmkanaal. Tevens is het onderhoud ervan noodzakelijk voor een goede en eerlijke communicatie tijdens het rijden.

Het gebit van je paard blijft gedurende zijn hele leven doorgroeien en veranderen. Jaarlijkse behandeling door een deskundige gebitsverzorger is dus van groot belang!

Tijdens de evolutie heeft het paardengebit zich gedurende miljoenen jaren aangepast aan de ruwe plantenvezels die werden opgenomen. Door de veranderingen in aanbod van het huidige rantsoen (veelal zacht hooi en krachtvoer) slijt het gebit minder dan dat het oorspronkelijk deed. Daarnaast was er bij de wilde paarden een natuurlijke selectie: paarden met een slecht gebit konden onvoldoende eten en stierven. Zij konden zich dus niet voortplanten. Tegenwoordig wordt het fokbeleid door de fokkers bepaald. Er is dus geen natuurlijke selectie meer op basis van een gezond en goed functionerend gebit. Hierdoor komen gebitsafwijkingen regelmatig voor.

Paarden wisselen verschillende elementen van hun gebit van een leeftijd van 2,5 tot 5 jaar. Tijdens dit proces gebeurt het nog weleens dat een melkelement blijft zitten, terwijl het blijvende element ook al aanwezig is. Als dit het geval bij een kies is, spreekt men van een ‘dop’. Dit kan naast kauwproblemen, ook last bij het rijden geven. Het tijdig verwijderen van deze doppen helpt het voorkomen van langdurige last en problemen.

Door onvoldoende zijwaartse kauwbewegingen kunnen de richels op de kiezen onvoldoende slijten. Aangezien de bovenkaak iets breder is zien we de scherpe randen van de kiezen die hierdoor ontstaan voor namelijk in de bovenkaak aan de wangzijde en in de onderkaak aan de tongzijde. Deze kunnen zo scherp worden dat ze het slijmvlies en de tong kunnen beschadigen. Uw paard zal hierdoor moeite hebben met het opnemen van voldoende voeding.

Signalen die u als paardeneigenaar kunnen opvallen bij een slecht functionerend gebit zijn: proppen maken, scheef kauwen, onverteerde voedselresten in de mest, een onaangename geur uit de mond van paard, knoeien met krachtvoer, vermagering en eenzijdige neusuitvloeiing. Sommige symptomen vertonen zich eerder tijdens het rijden, zoals het tegen de hand zijn.

Iedere eerste dinsdag van de maand is paardengebitsverzorger Paul Versluis bij ons op de kliniek aanwezig. Indien u een afspraak wilt maken voor een gebitsbehandeling bij uw paard, dan kun u contact opnemen via www.paul-versluis.nl.