Inwendige ziekten

Afwijkingen aan het maagdarmkanaal, de luchtwegen en de huid zijn veel voorkomende problemen op het gebied van inwendige ziekten. Er kunnen verschillende onderzoeken uitgevoerd worden om meer informatie over specifieke problemen te verkrijgen, zoals endoscopie, longspoelingen, bloed-, mest- en bacteriologisch onderzoek. 

Koliek
Bij problemen van het maagdarmkanaal, denken we meteen aan koliek. Koliek betekent ‘buikpijn’ en kan variëren van kramp in de darm tot aan een totale afknelling in een darmdeel. Hierdoor kan koliek zeer acuut zijn en is dus ook altijd spoedeisend. In de ruime zin van het begrip kan koliek worden onderverdeeld in problemen van de dunne darm (zoals strangulatie/afknelling), problemen in de dikke darm (zoals verstopping of verplaatsing), maar ook problemen van de maag.
Het kan ook voorkomen dat het paard koliekklachten vertoont bij problemen aan organen buiten het maagdarmkanaal, zoals de lever, nieren of voortplantingsorganen. Dit noemen we ‘valse’ koliek. 

Herkennen van koliek
Symptomen van koliek kunnen erg variëren, afhankelijk van de ernst van de koliek en ras van het paard. Mogelijke symptomen zijn:

  • Flehmen (het optrekken van de bovenlip)
  • Schrapen met de voorbenen 
  • Steeds willen gaan liggen, eventueel gecombineerd met rollen, op de rug gaan liggen
  • Naar de flanken kijken
  • Trappen naar de buik
  • Opgetrokken buik  
  • Gestrekt staan (alsof het paard moet plassen maar dat niet doet)
  • Niet willen eten 
  • Sloomheid 
  • Zweten, soms ook trillen 

Wanneer u het vermoeden heeft dat uw paard koliek heeft is dit altijd een spoedgeval en adviseren wij dan ook om direct contact met ons op te nemen! 

Maagscopie
Maagproblemen gaan gepaard met een breed scala aan symptomen, zoals gapen, doffe vacht, vermageren, protest bij opzadelen of tijdens het rijden, recidiverende koliek etcetera. Wanneer uw paard deze symptomen toont is het aangeraden om met de lange flexibele endoscoop de maag te bekijken en eventuele zweren of ontstekingen op te sporen. Voor deze scopie moet het paard minimaal 12 uur vasten en minimaal 6 uur niet drinken, zodat de maag leeg is en helemaal in beeld kan worden gebracht. Uw paard kan een dag van te voren bij ons op de kliniek worden opgenomen zodat wij uw paard voor u uitvasten. Uit voorzorg geven wij uw paard de avond van tevoren een tube maagbescherming. 

Luchtwegen

Paarden met klachten aan de luchtwegen kunnen een reeks aan verschijnselen tonen, denk hierbij met name aan hoesten, neusuitvloeiing, een verhoogde ademhaling, een vermindering in uithoudingsvermogen, en in sommige gevallen ook koorts. Equine asthma (ook wel bekend als RAO/dampingheid) is een veelvoorkomend probleem bij paarden, en wordt vaak gezien bij paarden die in een stoffige omgeving gehuisvest worden. Maar ook infecties zoals droes, influenza en rhinopneumonie veroorzaken klachten aan de luchtwegen. 

Wanneer uw paard hoest, is het verstandig om de luchtwegen van uw paard te laten beluisteren, ook wanneer het paard alleen een kuch geeft aan het begin van de inspanning. Soms is het nodig om de luchtwegen uitgebreider te onderzoeken, bijvoorbeeld met behulp van een scopie (om de luchtwegen met een camera in beeld te brengen) of een spoeling (om een monster te nemen voor verder onderzoek in het laboratorium). Deze ingrepen worden bij het staande paard (vaak met sedatie) en bij voorkeur op onze kliniek uitgevoerd. Bij een verdenking op een infectieuze oorzaak van de luchtwegklachten kan een neusswab afgenomen worden, dit kan eenvoudig bij u op locatie gedaan worden.

Huid 
De huid is het grootste orgaan van het lichaam en komt de hele dag in aanraking met factoren van buitenaf, zoals parasieten, bacteriën, schimmels, vocht, en zonlicht.

De meest voorkomende parasieten op de huid van het paard zijn mijten en luizen, die vaak veel jeukklachten veroorzaken. Mijten worden veel gezien bij koudbloedige paarden en kunnen een onderhoudende factor zijn bij mok. Luizen worden veelal gezien bij dieren met een verminderde weerstand zoals ouderdom, stress of langdurige ziekte. Maar ook allergieën zoals staart- en maneneczeem kunnen veel klachten veroorzaken. Om een onderscheid te maken tussen de verschillende oorzaken van huidproblemen is vaak verder onderzoek nodig zoals een huidafkrabsel of een bioptname.

Bekijk de andere diensten